Kezdőoldal
Elérhetőség
Oldaltérkép
Szerkesztés
Alapszabály Bejelentkezés
     
1. Általános rendelkezések
2. Tagsági szabályok
3. Feladatok
4. Szervezeti rend
5. Gazdálkodás
6. Nyilvántartási, tájékoztatási szabályok
7. Összeférhetet-
lenségi szabályok
8. Ideiglenes, átmeneti és egyéb szabályok

 Nyomtatható verzió

 

5. Gazdálkodás


5.1. A gazdálkodás jellege

5.1.1. Az Egyesület céljai elérése érdekében gazdálkodó tevékenységet is folytató szervezet. Gazdálkodását Alapszabálya, és a Közgyűlés által elfogadott költségvetés szerint végzi.

5.1.2. Az Egyesület kiadásait tagsága által befizetett tagdíjból és egyéb bevételekből fedezi.


5.2. Költségvetés

5.2.1. Az Egyesület elnökének vezetésével a Közgyűlés irányelvei alapján évente költségvetést kell kidolgozni, és azt megvitatásra a Választmány elé kell terjeszteni. A Közgyűlés többségi szavazással dönt az elfogadásról.

5.2.2. Az Egyesület vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve - másodlagosan - végez. A gazdálkodása során elért eredményt nem osztja fel, azt az alapszabályban meghatározott tevékenységre fordítja. Ha befektetési tevékenységet folytat, befektetési szabályzatot készít, melyet a közgyűlés jogosult elfogadni.

5.2.3. A Választmány a költségvetés szakszerűségének vizsgálatára külső szakértőt kérhet fel. A költségvetést úgy kell megállapítani, hogy a bevételek és kiadások egyensúlyban legyenek.


5.3. Tagdíj és járulék

5.3.1. Az Egyesület alapvető bevételi forrása a tagjai által befizetett tagdíjbevétele.

5.3.2. Külföldi restaurátorok magyarországi munkavállalási esetén a szerződésben meghatározott bruttó jövedelmük más illetékes hatóságokkal egyeztetett százalékos része szintén az Egyesületet illeti meg. Ennek mértékét a vállalkozó tudomására kell hozni, az engedély megadásával egy időben.

5.3.3. A tagdíj az Ügyrendben meghatározott időben fizetendő, mértékét a Közgyűlés határozza meg a költségvetési vita alkalmával, az Egyesület működési költségeinek ismeretében.