Kezdőoldal
Elérhetőség
Oldaltérkép
Szerkesztés
Alapszabály Bejelentkezés
     
1. Általános rendelkezések
2. Tagsági szabályok
3. Feladatok
4. Szervezeti rend
5. Gazdálkodás
6. Nyilvántartási, tájékoztatási szabályok
7. Összeférhetet-
lenségi szabályok
8. Ideiglenes, átmeneti és egyéb szabályok

 Nyomtatható verzió

 

6. Nyilvántartási, tájékoztatási szabályok


6.1. Az Egyesület közgyűléseiről és választmányi üléseiről jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyből a hozott döntések tartalma, időpontja, hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya (ha lehet személye) megállapítható. Ugyanezen adatokkal és tartalommal vezetendő a Határozatok Tára is.


6.2. A közgyűlés és a választmány döntéseit az érintettekkel 15 napon belül írásban kell közölni. A nyilvánosságra számot tartó döntéseket, továbbá az Egyesület működéséről szóló tájékoztatást, szolgáltatásai igénybevételének módját, beszámolóit az Egyesület Tájékoztatójában legalább évente, vagy szükség, illetve lehetőség szerint gyakrabban meg kell jelentetni.


6.3. Az Egyesület működése kapcsán keletkezett iratokba a tagok, az érintettek és bárki az Egyesület székhelyén, munkaidőben bármikor betekinthet, kivéve a személyiségi jogok védelme alatt álló és az üzleti titkot képező iratokat. Az éves közhasznúsági jelentésről saját költségén bárki másolatot készíthet.