Kezdőoldal      
 

Csala Ildikó
festő-restaurátor
szakterület: falképek, táblaképek, vászonképek

Tagsági szám:
F1-130

Életút
Szervezeti tagság
Restaurálási munkák
Kiállítások
Publikációk
Szakmai elismerések
PDF generálás

 

 
Cím: 1144 
Telefon: Mobil: +36-30-310 1837
Email: csalaildiko@gmail.com Honlap: www.csalaildiko.hu
 
     
 

Életút:

Budapesten születtem, 1980-tól 1984-ig a szegedi Juhász Gyula Tanárképző Főiskola földrajz-rajz szakán végeztem tanulmányaimat.
A főiskolai évek alatt – mint korábban is – rendszeresen részt vettem a Szőnyi István Szabadiskola festőtáborain Zebegényben.
A tanári diploma megszerzése után egy évig a Magyar Nemzeti Galéria Új Magyar Osztályán helyezkedtem el, majd 1985-ben felvételt nyertem a Magyar Képzőművészeti Főiskola (Magyar Képzőművészeti Egyetem) nappali tagozatának festő-restaurátor szakára.
A főiskolai évek alatt ismét a Magyar Nemzeti Galériában vettem részt szakmai gyakorlaton, illetve a Posta Múzeum Lotz Károly-freskóinak helyreállításában működtem közre. 1991-ben diplomáztam, oklevél számom: 1-08/1985, ezenkívül a Képzőművészeti Alapnak és a Magyar Restaurátor Egyesületnek megalakulásától tagja vagyok. Festőrestaurátor szakirányon műemléki restaurátori szakértői számom: 21-0329
1992-től öt évig a Szépművészeti Múzeum Restaurátor Osztályán dolgoztam a Régi Képtár és a Modern Osztály anyagán egyaránt.

Az általam restaurált festmények közül kiemelkednek Bartolommeo Litterini, Guido Reni, Pedro de Orrente nagyobb méretű vászonképei, valamint a hollandok
közül Jan Olis, David Rycaert, Christian van Couwenberg és Aert van der Neer táblaképei.
További kiállításokra készített munkáim voltak Zimmer-mann két rézlemezre festett
képe, egy Hamilton-tájkép és Jacques Courtois két lovascsata-jelenete.
Külön megbízásra a Magyar Nemzeti Múzeum Történelmi Arcképcsarnokából Zrínyi Ilona és Pázmány Péter portréját restauráltam.
Hasonló felkérés volt a Petőfi Irodalmi Múzeum részéről Gróf Károlyi Antal képmásának helyreállítása, illetve Orlai Petrich Soma, Mészöly Géza, Réti István és mások egy-egy festménye.
A Műemlékvédelmi Hivatal keretén belül nagyméretű oltárképeket is restauráltam: Szent Erzsébet főoltárkép (Zsámbok), Szent Kilit pápa megdicsőülése
főoltárkép (Siófok-Kiliti), Mária születése főoltárkép (Zamárdi), Mária mennybemenetele főoltárkép (Gyugy), valamint Alsóbogát Polgár-mesteri Hivatala megbízásából Barabás Miklós 1852-ben festett Padovai Szent Antal főoltárképe.
Részt vettem a budapesti Rózsák-téri templom freskófelújításában (szószék), ahol Roskovics Ignác: Krisztus a kereszten oltárképét restauráltam. Ezután a somogytúri Kunffy Lajos Emlékmúzeum gyűjteményéből vállaltam olajképeket.
Emellett számos (sokszor nagyméretű) vászonké-pet, fatáblát és díszkeretet javítottam galériák és magánszemélyek részére, melyek közül kiemelke-dik Járitz Józsa és Schéner Mihály csaknem teljes hagyatékának, valamint Kontraszty László számos munkájának helyreállítása.
Freskómunkáim közül jelentős a mesztegnyői római katolikus templom mintegy 10m magas szentélye Dorffmaister-falképeinek teljes restaurálása Lehrbaum Gáborral közösen. Ezt követően a zalaapáti barokk rendház könyvtártermeit konzerváltam, illetve a somogyzsitfai Véssey-kastély falainak kutatását végeztem.
Jelenleg a Szépművészeti Múzeum restaurátoraként dolgozom.

Professional Biography

I was born in Budapest. From 1980 to 1984 I studied at Juhász Gyula Teacher Training College, on Geography – Arts Faculty.
During my years at college – as well as earlier – I regularly attended the Szőnyi István Free Arts School’s painting camps in Zebegény.
After graduating as a teacher, I worked at the New Department of Hungarian National
Gallery, then I was accepted to the Hungarian College of Fine Arts (now: Hungarian
University of Fine Arts) in 1985. I started my studies as a painter – restorer.
During the university years I went on professional practice to the Hungarian National Gallery again, and I also contributed in restoring the Károly Lotz frescos in Posta Museum.
I gradu-ated in 1991 (diploma number 1-08/1985), and I have been a member of the
Association of Hungarian Artists since its establishment (registration number F1-130).
From 1992 I worked at the Restorer Department of the Hungarian Museum of
Fine Arts, working with the materials of both the Old and the Modern Picture Halls.
The most outstanding paintings, which I worked on, are the paintings of Bartolommeo
Litterini, Guido Reni, the big sized canvases of Pedro Orrente, and also
the Holland masters’, panel paintings, like Jan Olis, David Rycaert, Christian van
Couwenberg and Aert van der Neer. My further works for exhibition were Zimmermann’s double copper plate painting, a Hamilton
landscape and Jacques Courtois’ two cavalry battle scenes.
As an extra assignment, I restored the portraits of Ilona Zrínyi and Péter Pázmány for the Historic Portrait Hall of the Hungarian Museum of History.
A similar assignment was the restoration of Gróf Antal Károlyi’s portrait for the Petőfi Museum of Literature, and also some paintings of Soma Orlai
Petrich, Géza Mészöly, István Réti, and others.
Working with the National Office for the Protection of Historic Monuments I restored big sized altarpieces, like the Saint Elisabeth main altar-piece
(Zsámbok), the Saint Kilit Pope’s Apotheosis main altar-piece (Siófok-Kiliti), the Birth of Maria main altar-piece (Zamárdi), the Maria’s Ascension main altar-piece (Gyugy), and for the Alsóbogát Mayor’s Office, the Saint Anthony of Padua main altar-piece by Miklós Barabás (1852). I took part in the fresco renovation works of Rózsák Tere Church in Budapest (pulpit), where I restored Ignác Roskovics’ altar-piece, titled “Christ on the Crucifix”.
Then, I worked on oil paintings for the Kunffy Lajos Memory Museum’s Collection, and the Memory Museum of Somogytúr.
Besides all these, I renovated several (often big sized) canvases, boards and ornamented frames for different galleries and private individuals. The most significant of these works
were the restoration of the complete inheritage of Józsa Járitz and Mihály Schéner, and several works of László Kontraszty.
As for my fresco works, I restored completely the Dorffmaister frescos in the 10 metres high sanctuary of the Roman Catholic Church in Mesztegnyő with Gábor Lehrbaum. After that, I did preservation work on the Baroque Monastery’s Library Halls in Zalaapát, and checked the walls of the Véssey Palace in Somogyzsitfa.
In the present, I work as a restorer in the Hungarian Museum of Fine Arts.

Tanulmányok:

1985-1991 Magyar Képzőművészeti Egyetem, Festőrestaurátor szak
1980-1984 Juhász Gyula tanárképző Főiskola, földrajz - rajz szak