Kezdőoldal      
 

Czifra Mónika
festő-restaurátor
szakterület: festmények, falképek restaurálása, rekonstrukciók festése

Tagsági szám:
F1-328

Életút
Szervezeti tagság
Restaurálási munkák
Kiállítások
Publikációk
Szakmai elismerések
PDF generálás

 

 
Cím: Budapest 
Telefon: Mobil:
Email: czifra.mona@gmail.com Honlap:
 
 
     
 

Életút:

Pécsen születtem, középiskolai tanulmányaimat a Pécsi Művészeti Szakközépiskolában, alkalmazott- és sokszorosító-grafika szakon végeztem Erdős János, Gellért B.István és Molnár Tamás tanítványaként.

1988-tól a Magyar Képzőművészeti Főiskola esti rajziskolájában Vécsei és Klimó mestereknél tanultam. Ezzel egy időben az Országos Műemléki Felügyelőségnél segédrestaurátorként voltam alkalmazásban.

1989-ben kezdtem meg tanulmányaimat a Magyar Képzőművészeti Főiskola Restaurátorképző Intézetében, festő-restaurátor szakon.
Diplomadolgozatomat „A vászonfestmények élberagasztása” címmel írtam, amelyben a sérült vászonhordozók restaurálási problémáival foglalkoztam. A restaurálásuk lehetőségeit, módszereit és az alkalmazható ragasztóanyagok tulajdonságait vizsgáltam. Kísérletekkel alátámasztva dolgoztam ki megfelelő élberagasztási eljárásokat a szakadt vászonképek helyreállítására.
1994-ben államvizsgáztam és diplomáztam , mint festő-restaurátor művész.
Azóta végzem a szakmai zsűrik által elfogadott és elismert restaurátori tevékenységemet az olaj/vászonfestmények és secco/fresco falképek helyreállításában, illetve a műemléki falfestmények rekonstrukciójában. Az eltelt idő alatt alkalmam volt olyan nagyobb volumenű műemléki rekonstrukciós munkákban is részt venni, amelyeket ICOMOS és Europa Nostra díjakkal jutalmaztak.

1999-ben létrehoztuk az Aneba Kft-t, amely restaurátor és nyomdaipari tevékenységgel foglalkozik.

Tanulmányok:

1989-1994 Magyar Képzőművészeti Egyetem Restaurátorképzô Intézet, Festő-restaurátor szak
1983-1987 Pécsi Művészeti Szakközépiskola, Alkalmazott- és sokszorosítógrafika szak